Disclaimer

De inhoud van de website van MD Accountancy is van informatieve aard en kan niet worden beschouwd als een advies in welke vorm dan ook. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, verstrekt MD Accountancy geen garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

MD Accountancy kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. MD Accountancy is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Het voorgaande geldt evenzeer voor zover deze website verwijst naar websites die door derden worden onderhouden. MD Accountancy heeft geen zeggenschap over de inhoud hiervan en aanvaardt voor die websites geen enkele aansprakelijkheid. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat MD Accountancy de inhoud daarvan sponsort of onderschrijft.

De informatie op deze website kan op elk moment door MD Accountancy worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met een van de MD Accountancy. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van MD Accountancy.

Het gebruik van e-mailverkeer is nooit 100 % veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie per e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.